การกินอาหารทะเลของเด็กแบเบาะ เป็นเรื่องที่ควรระวังเป็นอย่างยิ่ง

admin   September 1, 2016   No Comments

อาหารทะเลเป็นอาหารที่มีคุณประโยชน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกุ้ง แต่ก็เป็นอาหารที่เด็กๆควรที่จะทำการหลีกเลี่ยงในช่วง 1 ปีแรก เพราะจะมีโอกาทีเกิดอาการภูมิแพ้ขึ้นได้ทุกเวลา และไม่ควรรับประทานเช่นเดียวกัน เป็นเหตุให้พ่อแม่ควรที่จะมีการใส่ใจพร้อมทั้งดูแลให้มากยิ่งขึ้นกว่าเดิม เพราะว่ากุ้งมีสารที่มีตัวเป็นเหตุให้ก่อภูมิแพ้ กุ้งน้ำจืด ที่มีสารที่ชื่อว่า โปรตีนฮีโมไซยานิน พร้อมกับก็มีสารโปรตีนลิพิดบายดิง  ที่อยู่ภายในกุ้งทะเลย เมื่อคุณเองเกิดอาการแพ้ หรือเด็ก ๆ เกิดอาการแพ้เกิดขึ้น การกินอาหารทะเลของเด็กเล็ก ก็เป็นเพราะสารตัวนี้นี่เอง ที่จะเป็นเหตุให้เกิดอาการแพ้ได้อย่างง่าย เลยก็ว่าได้

 
อาหารทะเล
ดังนั้นไม่ควรให้เด็กเล็ก ๆ รับประทานกุ้งเด็ดขาด โดยอาการแพ้มักเกิดได้ภายใน 1-2 ชั่วโมง หรือหลังจากที่ได้รับประทานเข้าไปแล้ว เช่นเกิดอาการคัน ปากบวม หรือว่ามีผื่นขึ้น อาเจียนก็เป็นได้ หรือกระทั่งอาจเกิดอาการหายใจไม่ออก ซึ่งเป็นอาการรุนแรงที่น่ากลัว ที่พ่อแม่จะต้องใส่ใจลูกน้อยเป็นอย่างยิ่ง ไม่ให้เกิดอาการต่าง ๆ เหล่านี้เกิดขึ้นได้ โดยเฉพาะในเด็กเล็ก ๆ จะเป็นการรักยาก เมื่อมีอาการคัน มีขึ้น เพราะเด็ก ยังไม่ค่อยมีภูมิต้านทานดีมากนัก  จึงควรระวังเป็นอย่างมาก ไม่ควรพลาดเด็ดขา
 
เพราะฉะนั้น การกินอาหารทะเลของเด็กเล็ก จึงไม่ควรเอามาให้รับประทานเด็ดขาด คงทำให้เกิดอาการแพ้ได้ โดยที่พ่อแม่คงจะไม่ค่อยสังเกตก็เป็นได้  แต่ด้วยเด็ก ๆ แต่ละคนจะมีภาวะภูมิต้านทานน้อยมาก  ทำให้พ่อแม่ควรระวังอาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ เมื่อมีอาการเหล่านี้