รับประทานเค็มมากมีผลให้ต้องระวังเป็นโรคไต

admin   March 4, 2017   No Comments

เมื่อทางสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย มูลนิธิ โรคไต เข้าร่วมกับ เครือข่ายลดบริโภคเค็ม สำนักงานหลักประกันทางสุขภาพแห่งชาติ พร้อมกับทางหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้อง กับการประกาศจัดกิจกรรมวันไตโลก พร้อมกับมีการจัดงานสัปดาห์วันไตโลกประจำปี 2560 ในภายใต้คำขวัญ อ้วนกลมระทมไต  ในวันที่อาทิตย์ 12 มีนาคม 2560 ณ Atrium Zone ชั้นที่ 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ถนนราชประสงค์ ทำให้ตกเป็นที่น่าสนใจและน่าติดตามเป็นอย่างมาก

 
ซึ่งในตอนนี้ หลากหลายประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย ได้มีนโยบายพร้อมทั้งการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ เพื่อจะเป็นการป้องกันพร้อมกับควบคุมโรคไม่ติดต่อแบบเรื้อรัง ได้มีกำลังเป็นปัญหาที่รุนแรงพร้อมทั้งพบได้ในทุกกลุ่มอายุ ทั้งเด็ก พร้อมทั้งผู้ใหญ่ จากสถานการณ์ของโรคไตในปัจจุบัน ที่กำลังมีปัญหาใหญ่ในระดับทั่วโลก ในรอบ 10 ปีที่ผ่านา ทางสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย ในเครือข่ายลดบริโภคเค็ม และหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องได้มีการตระหนักถึงการบริโภครสเค็มของชาวไทย โดยเฉพาะในปัจจุบันนี้ มักจะพบว่าเด็ก ๆ และผู้ใหญ่ มีน้ำหนักเกินเกณฑ์มาตรฐานทั่วไป และมีภาวะเสี่ยง เป็นโรคอ้วนลงพุง กันเป็นปริมาณมาก จะมีการมีผลทำให้มีภาวะเสี่ยงเป็นโรคติดต่อแบบเรื้อรัง เป็นเหตุให้ผู้ที่ป่วยเป็นโรคไตเพื่อมากเพิ่มขึ้นทุก ๆ ปีกันเลย พร้อมทั้งยังทำให้เป็นโรคติดต่อเรื้อรังชนิดอื่น ๆ ตามมาด้วย  เช่น โรคหัวใจ หรือว่าจะเป็นโรคความดันโลหิตสูง เป็นต้น
 
โรคไต
ทำให้เกิดการรณรงค์วันไตโลก พร้อมกับสัปดาห์วันไตโลกภายในเดือนมีนาคมทุกปี เพื่อเกิดความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ โรคไต พร้อมทั้งโรคออื่น ๆ ได้เช่นกัน และนี่ก็ถือว่าเป็นความรู้ทั่วไป เมื่อได้มีการติดตาม โรคไต ก็ย่อมจะทราบข้อมูลกันเป็นอย่าง ซึ่งโรคไตเกิดขึ้นได้กับทุกท่าน