อาหารที่มีวิตามินบี 1 ที่จะไม่เป็นเหตุให้คุณเป็นโรคเหน็บชา

admin   December 20, 2016   No Comments

เพราะผู้ที่เป็นโรคเหน็บชาจะมีสาเหตุที่ขาดวิตามินบี ๆ ซึ่งจะมีมากภายในข้ากล้อง หรือว่าจะเป็นเนื้อสัตว์ ไข่แพง ตับ และไต่ ที่มีคุณค่าต่อร่างกายเป็นอย่างมาก โดย อาหารที่มีวิตามินบี 1 ที่ตำ เช่น ข้าวที่ได้ถูกสีจนเป็นสีขาว หรือผู้ที่ได้มีการเลือกกินอาหาร  อย่างเช่น คุณไม่รับประทานเนื้อสัตว์ คงจะเกิดจากในการขาดวิตามินบี 1 และยิ่งไปกว่านี้ในการกินอาหารที่มีสารที่ทำลายตัววิตามินบี 1 เช่น เมี่ยง หรือจะเป็นหมากพลู 

 
อาหารที่มีวิตามินบี
สำหรับหญิงที่กำลังตั้งท้องก็จะมีการเป็นเหตุให้เกิดภาวการณ์ขาดวิตามินบี 1 ได้ ซึ่งอาการในการขาดวิตามินบี 1 จะสามารถมีการแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่มด้วยกัน เป็นอาการทางระบบประสาทพร้อมกับทางระบบหัวใจ  โดยทางระบบประสาทจะมีอาการที่อ่อนเพลีย เหนื่อยได้ง่าย และเบื่ออาหาร ส่วนผู้ที่ป่วยเป็นโรหัวใจล้มเหลว ก็จะรู้สึกหอบเหนื่อย มีการปัสสาวะน้อยลง พร้อมกับรู้สึกแบบแปล๊บ ๆ บางคนอาจเป็นคริว ก็เป็นไปได้ จึงต้องหาอาหารที่มีวิตามินบี เพื่อที่จะช่วยเป็นโรคต่าง ๆ  ให้กับคุณได้เหมือนกัน เพราะเช่นนั้นอาหารแต่ละแบบที่ได้รับประทาน ก็ต้องมีการศึกษาพร้อมทั้งทำการตรวจทานให้เป็นอย่างดี เพื่อที่จะสามารถไม่เป็นโรคขาวิตาบี 1 ได้
 
เพราะเช่นนั้น อาหารที่มีวิตามินบี ล้วนจะมีประโยชน์ต่อร่างกาย ทำให้ร่างกายเสี่ยงกับการเป็นโรคได้ พร้อมทั้งยังจะสามารถช่วยดูแลสุขภาพอนามัยทางด้านร่างกายให้มีความแข็งแรง  พร้อมกับไม่เป็นโรคเหน็บชาที่ทุกคนค่อนข้างเคยเป็นอยู่กันเป็นประจำ พร้อมทั้งนี่ก็คือสาระน่ารู้ที่น่าสนใจ