Category Archives: ข่าวการเมือง

การแยกแยะความหมายในการติดตามข่าวการเมือง

admin   January 15, 2015   No Comments

ถ้าหากผู้ติดตามข่าวในยุคปัจจุบันไม่สามารถแบ่งแยกได้ว่า ความจริงแล้วกระแสการเมืองเกิดขึ้นจากปัญหาใด และมีการสนับสนุนยุแย่ให้เกิดเป็นสงครามขึ้นมา นั่นหมายความว่าไม่ได้เกิดจากความเข้าใจถึงเหตุการณ์ความเป็นจริง ของผู้ที่ติดตามและผู้ที่อยู่เบื้องหลังโดยแท้ ถึงแม้ว่าจะมีกระแสการติดตามอย่างใกล้ชิด แต่ความคิดเห็นของคนก็ย่อมที่จะแตกต่างกันออกไป มีเข้าใจถูกต้อง และไม่เข้าใจถูกต้อง สังเกตเห็นผลประโยชน์ส่วนรวม และประโยชน์ที่แตกต่างในรูปแบบส่วนตน จึงเป็นเหตุให้เกิดกรณีการแตกแยกของกลุ่มคน และรวมตัวกันเข้าพรรคเข้าฝ่าย จนกลายเป็นกลุ่ม ๆ หนึ่งที่ออกมาต่อต้าน เพราะส่วนหนึ่งคือติดตามข่าวสารโดยเฉพาะข่าวการเมืองในสมัยนี้ ที่มีขึ้นมีลง ข่าวการเมืองมีดีบ้างไม่ดีบ้างปะปนกันไป ส่งผลร้ายให้เกิดกรณีที่ไม่คาดหวังและยากจะแก้ไขนั่นเอง และถึงแม้ผู้คนส่วนมากมักจะหลีกเหลี่ยงเกี่ยวกับกระแสการเกาะติดข่าวการเมืองในปัจจุบัน แต่อย่างไรก็ตามข่าวการเมืองก็ยังคงมีที่มาที่ไป ว่าจะต้องมีการนำเสนอและเผยแพร่ข่าวอยู่ตลอดเวลา เพียงแต่บางขณะ ข่าวการเมืองที่ว่า ก็คงทำให้ใครต่อใครหลากหลายคน เกิดสภาวะเครียดพร้อมกับกดดันเป็นอย่างมากมาย หากมีการติดตามกระแสข่าวการเมืองมากเกินไป จนไม่สามารถแบ่งแยกออกได้ในระหว่างข่าวกับเรื่องจริง แต่ส่วนหนึ่งของการเกาะติดข่าวการเมืองของคนไทยจำนวนมาก อาจจะมาจากความนิยมชมชอบเฉพาะตัวเกี่ยวกับทางด้านการเมืองโดยตรง และที่หนักหนาไปมากกว่านั้นคือ ข่าวการเมืองส่วนมากมักจะส่งเสริมให้ผู้เกาะติดข่าว ได้เข้าพรรคเข้าฝ่ายกับฝ่ายที่ตนเองเลือก ซึ่งสิ่งเหล่านี้ผู้ติดตามข่าวส่วนใหญ่อาจจะต้องใช้วิจารณญาณและดุลพินิจเป็นอย่างมากมายเลยทีเดียว