Category Archives: โรค

รู้หรือไม่ว่า มะเร็งปากมดลูกสามารถที่จะเอาชีวิตเราได้ ถ้าไม่มีการตรวจสอบ และดูแลรักษาอย่างทันที

admin   March 13, 2015   No Comments

ในแต่ละปีพบว่ามีหญิงสาวจำนวนมากที่ต้องจบชีวิตเนื่องจากมะเร็งปากมดลูก โดยต้นเหตุของการเป็นมะเร็งปากมดลูกส่วนมากพบว่ามักจะเกิดจากการติดเชื้อ HPV ซึ่งสามารถที่จะติดเชื้อได้จากที่ต่างๆ และรวมถึงการมีเพศสัมพันธ์ด้วย แพทย์จำนวนมากจึงเลือกที่จะแนะนำให้ผู้ญิงเริ่มตรวจมะเร็งปากมดลูกทีแรก ภายหลังมีเซ็กส์ครั้งแรก เพราะว่า การตรวมะเร็งปากมดลูกด้วยกรรมวิธีต่างๆนั้น หากตรวจพบว่าเป็นมะเร็งปากมดลูกในระยะเริ่มแรกโอกาสภายในการที่จะทำการเยียวยารักษาให้หายโดยใช้วิธีการที่ไม่เสี่ยงสำหรับตัวผู้ป่วยยังมีอยู่มากแทบจะร้อยเปอร์เซ็นเชียว แต่หากพบมะเร็งปากมดลูกในระยะลุกลามไปแล้วแนวทางรักษาจะทำได้ยากกว่า และคงต้องทำการตัดมดลูกทิ้ง เพื่อรักษาชีวิตของคนป่วย เอาไว้ และเพื่อเป็นการป้องกันตนเองจากการเป็นมะเร็งปากมดลูก สิ่งที่เราควรทำคือ ไม่สำส่อน ไม่มีเซ็กซ์กับผู้ชายหลายคน เนื่องจาก ยิ่งมีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายหลายคนโอกาสในการติดเชื้อ พร้อมทั้งเป็นมะเร็งปากมดลูกก็จะยิ่งมีเพิ่มขึ้น ตามจำนวนผู้ชายที่เรามีเพศสัมพันธ์ด้วยนั่นเอง