Tag Archives: เห็ดหลินจือแดง

เห็ดหลินจือแดง เทรนด์การรักษาสุขภาพอนามัยของคนสมัยใหม่

admin   April 20, 2017   No Comments

เห็ดหลินจือแดง ถือได้ว่ามีประโยชน์เป็นอย่างมากมาย จากคำร่ำลึกภายในเรื่องเกี่ยวข้องสรรพคุณทางยาอายุวัฒนะของเห็ดที่มีที่มาตั้งแต่โบราณ ความนิยมไม่ได้จำกัดอยู่แต่เฉพาะชาวจีนเพียงเท่านั้น ในประเทศเพื่อบ้านใกล้เคียงอย่างเกาหลี ญี่ปุ่น ซึ่งต่างก็ได้รับอิทธิพลจากทางการแพทย์แผนจีน ก็ให้การยอรับกันมานาน จึงได้เริ่มมีการศึกษาถึงองค์ประกอบทางด้านอาหารพร้อมทั้งทางเคมีกันอย่างจริงจัง จะมีการทดลองในห้องปฏิบัติการถึงสรรพคุณทางยา สสารออกฤทธิ์ และการเก็บรวบรวมข้อมูล  ในการรักษาผู้ป่วยไม่เฉพาะแต่ในเมืองจีนเพียงอย่าง แต่ว่ายังมีประเทศเพื่อนบ้าน   ซึ่งยังได้รับความสนใจจากบรรดาเหล่าหมอ นักวิทยาศาสตร์และผู้ป่วยภายในประเทศอื่น ๆ อีกหลากหลายประเทศด้วยที่เห็นคามสำคัญของ เห็ดหลินจือแดงกัน เช่น อังกฤษ หรือเนเธอร์แลนด์ รวมไปถึงประเทศไทย  โดยนายแพทย์ดำรง เลาหะพรสวรรค์ ที่เป็นกรรมการผู้จัดการ บริษัท เนเจอร์ไบโอเทค จำกัด ได้มีการกล่าว่า พฤติกรรมในการใช้ชีวิตของคนในปัจจุบัน เป็นเหตุให้มีความเสี่ยงเป็นโรคเรื้อรังหลากหลายโรคด้วยกัน ทีแม้แต่จะมีความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์ที่เพิ่มมากยิ่งขึ้น แต่อัตราการเพิ่มขึ้นของโรคเรื้อรังกลุ่มนี้ ยังจะมีการลดลง เพราะฉะนั้น ทางการแพทย์ทั่วโลก จึงเริ่มสนใจทางศาสตร์การแพทย์ทางเลือกอื่น ๆ เห็ดหลินจือแดง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดูแลรักษาสุขภาพไปกับแนวธรรมชาติภายในการบำบัดที่มีพื้นฐานจากภูมิปัญญาการแพทย์ทางด้านตะวันออกเยอะขึ้น   เพราะฉะนั้น เห็ดหลินจือแดง กลายเป็นเห็นที่มีประโยชน์เป็นอย่างมาก หากคุณเองมีการเลือกทาน ก็จะต้องรู้เลยว่า คุณสมบัติของเห็ดนั้น สามารถช่วยดูแลสุขภาพอนามัยได้จริง ๆ  และนี่ก็ถือว่าเป็นความรู้ทั่วไป ที่คุณเองไม่ควรพลาดกับการติดตาม ยิ่งได้บริโภค ก็ยิ่งมีการซ่อมแซมร่างกาย