ความเครียดคืออะไร

เรามักจะมองความเครียดเป็นเรื่องไม่ดีมองในแง่ลบเป็นสิ่งที่เราพยายามหลีกเลี่ยงหรือลดความเครียดให้น้อยลง เราสามารถมองความเครียดในแง่ดีได้ เราสามารถฝึกและเปลี่ยนทัศนคติที่มีต่อความเครียด แล้วใช้มันให้เกิดประโยชน์ กระตุ้นทำให้เราทำงานได้สำเร็จในชีวิตประจำวันเราทุกคนต่างก็ต้องเจอกับความเครียด

แต่ละคนมีประสบการณ์กับความเครียดในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปและก่อนที่เราจะเริ่มจัดการกับความเครียดเราจะต้องรู้จักมันก่อนว่าความเครียดจริงๆแล้วมันคืออะไรมันส่งผลกระทบกับเรายังไง แล้วเราจะใช้ประโยชน์จากความเครียดได้ยังไงบ้างความเครียดไม่ใช่สิ่งที่ดีหรือร้ายชีวิตเราต้องเจอกับความเครียดบ้างเพราะความเครียดช่วยกระตุ้นให้เราลงมือทำงานให้เสร็จความเครียดไม่มีเลยก็ไม่ได้

แต่มีมากเกินไปก็ไม่ดีความเครียดมันไม่หนีไปไหนมันจะอยู่กับเราตลอดไปและเราก็ควรใช้ความเครียดให้เกิดประโยชน์ความเครียดคือช่องว่างระหว่าง ความต้องการ และ ความสามารถในการรองรับความเครียดคือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเรามีความต้องการแต่เราขาดปัจจัยหรือทรัพยากรในด้านต่างๆ เช่น เรามีงานเยอะแต่เรามีเวลาไม่พอความเครียดก็จะเกิดขึ้นและทำให้เราพยายามที่จะทำงานให้เสร็จในเวลาที่มีหรือในตอนที่เรามีค่าใช้จ่ายรายเดือนที่เพิ่มขึ้นแต่เรามีรายได้เท่าเดิมความเครียดก็จะเกิดขึ้นทำให้เราต้องรีบปรับตัวและหาทางออกโดยการตัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นออกไปหรือหารายได้เพิ่มหรือในวันที่เรารู้สึกเหนื่อยล้า

ความเครียดก็จะทำให้ร่างกายหลั่งฮอร์โมนส์เพื่อทำให้เราฮึดสู้และลุกออกจากเตียงแต่เช้าเพื่อทำงานให้เสร็จจะเห็นว่าความเครียดไม่ใช่สิ่งเลวร้าย แต่มันอยู่ที่ผลกระทบที่เราได้รับจากความเครียดระดับความเครียดและระยะเวลาที่เราประสบกับความเครียดความเครียดไม่ใช่สิ่งเลวร้ายและความเครียดก็ไม่ใช่สิ่งที่ดี บางคนเจอเรื่องไม่ดีสถานการณ์ย่ำแย่แต่การพยายามต่อสู้กับความยากลำบากการเอาชนะความท้าทายทำให้เกิดผลในทางที่ดีและสุดท้ายเรื่องร้ายก็กลับกลายเป็นเรื่องดีส่วนคนที่ใช้ชีวิตสบายๆชีวิตมีแต่เรื่องดีๆเกิดขึ้น ถ้าต้องเจอกับเรื่องร้ายๆอาจเอาตัวไม่รอดเพราะไม่เคยได้เตรียมตัวไม่เคยเจอประสบการณ์ที่ไม่ดีมาก่อนหรือไม่สามารถจัดการกับการเปลี่ยนแปลงได้ลองมองความเครียดในแบบใหม่มองในมุมของผลกระทบที่มันเกิดขึ้น ความเครียดที่มันกระตุ้นให้เราลงมือทำความเครียดที่มันทำให้เราเหนื่อยล้าจากการที่เราไม่สามารถจัดการแก้ไขหรือหาทางออกได้ความเครียดคือสิ่งที่เกิดขึ้นจากความต้องการที่มีมากกว่าความสามารถในการรองรับ